Како најлесно да го осигурате станот или куќата од земјотрес?

Што покрива осигурувањето на имот и како да се осигурате од ризик на земјотрес прочитајте на следниов линк!